ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 เฉพาะชนิดกิน

ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 (เฉพาะยากิน)

  • ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด
 
สรรพคุณ : รักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในผู้ชาย ใช้ใน 3 ชุดแรก
 
ราคา 740 บาท
Visitors: 893,713