ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 1 ชนิดเม็ด+แชมพู

ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 1 (ชนิดเม็ด+แชมพู)

 • ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด
 • แชมพูยา สูตรชาโคล ขนาด 120 CC. 1 ขวด
 
ราคา 720 บาท

 • Product_A001.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 1 (ครบชุด) ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด แชมพูยา สูตรชาโคล ขนาด 120 CC. 1 ขวด เซรั่มกระตุ้นรากผม ขนาด 10 CC. 1 ขวด สรรพคุณ : ใช้รักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในผู้ช...

 • Product_A002.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 1 (เฉพาะชนิดกิน) ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด สรรพคุณ : รักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในผู้ชาย ใช้ใน 3 ชุดแรก ราคา 640 บาท

 • Product_A003.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 1 (ชนิดเม็ด+เซรั่ม) ชนิดเม็ด 3 ชุด ๆ ละ 30 เม็ด เซรั่มบำรุงรากผมขนาด 10 CC. 1 ขวด ราคา 740 บาท

 • Product_A007.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 ครบชุด ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด แชมพูยา สูตรชาโคล ขนาด 120 CC. 1 ขวด เซรั่มกระตุ้นรากผม ขนาด 10 CC. 1 ขวด สรรพคุณ : ใช้รักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในผู้ชาย...

 • Product_A008.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 (เฉพาะยากิน) ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด สรรพคุณ : รักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์ในผู้ชาย ใช้ใน 3 ชุดแรก ราคา 740 บาท

 • Product_A009.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 (ชนิดเม็ด+เซรั่ม) ชนิดเม็ด 3 ชุด ๆ ละ 30 เม็ด เซรั่มบำรุงรากผมขนาด 10 CC. 1 ขวด ราคา 840 บาท

 • Product_A010.jpg
  ชุดปลูกผมผู้ชาย สูตร 2 (ชนิดเม็ด+แชมพู) ชนิดเม็ด 3 ชนิด ๆ ละ 30 เม็ด แชมพูยา สูตรชาโคล ขนาด 120 CC. 1 ขวด ราคา 820 บาท

 • Product_A005.jpg
  เซรั่มกระตุ้นรากผม (ยาทา) เซรั่มบำรุงรากผม ขนาด 10 CC.1 ขวด สรรพคุณ : เป็นเซรั่มใช้เสริมฤทธิ์ยากินปลูกผม เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงรากผม ทำให้ผมบริเวณที่หลุด...

 • Product_A006.jpg
  แชมพูยา สูตรชาโคล (ยาสระ) ประกอบไปด้วย แชมพูยา สูตรชาโคล ขนาด 120 CC.1 ขวด สรรพคุณ : เป็นแชมพูยา ที่ชำระล้างความมันที่อุดตันในรากผม เพื่อให้ผมสามารถมางอกใหม่ และดกดำอีกครั้ง อีก...
Visitors: 893,714